Bude to výzva, komentuje Tomáš Pešek nové nařízení o bateriích

Nařízení o bateriích pohledem Tomáše Peška, jednatele REMA Battery

14. 08. 2023

Rada Evropské unie přijala nové nařízení o bateriích, které nahradí stávající směrnici. Nová legislativa zavádí pravidla pro celý životní cyklus baterií, od designu přes výrobu až po jejich opětovné využití a nakládání s použitými bateriemi.

Nové nařízení, které nahradí současnou směrnici o bateriích z roku 2006 a doplní stávající právní předpisy o nakládání s odpady, bude platné pro všechny typy baterií včetně všech odpadních přenosných baterií, baterií elektrických vozidel, průmyslových baterií, startovacích, osvětlovacích a zapalovacích (SLI) baterií (používaných především ve vozidlech a strojích) a baterií lehkých dopravních prostředků (jako jsou elektrická jízdní kola, elektromopedy či elektrické skútry).

Poprvé máme právní předpisy o oběhovém hospodářství, které se vztahují na celý životní cyklus výrobku, což je přístup, který je prospěšný jak pro životní prostředí, tak pro ekonomiku," uvádí zpravodaj Achille Variati. Nařízení má totiž podpořit oběhové hospodářství regulací baterií během jejich celého životního cyklu. Stanoveny jsou požadavky týkající se konce životnosti, včetně cílů a povinností v oblasti sběru, dále cílů pro opětovné využití materiálů a rozšířenou odpovědnost výrobců.

Sběr odpadních baterií bude náročnější

Nařízení dále zavádí přísnější cíle pro výrobce pro sběr odpadních přenosných baterií (45 % do roku 2023, 63 % do roku 2027 a 73 % do roku 2030) a zvláštní cíl sběru baterií pro lehké dopravní prostředky (51 % do roku 2028, 61 % do roku 2031). „Splnění přísnějších cílů představuje pro kolektivní systémy velikou výzvu. Bude zapotřebí zvýšit míru informování a motivace konečných uživatelů a snížit tak množství baterií a akumulátorů, které nyní končí v odpadu. Zároveň bude nezbytné rozvíjet nové způsoby zpětného odběru a posílit logistické zázemí kolektivních systémů," komentuje nařízení Tomáš Pešek ze společnosti REMA Battery, s.r.o.

Příznivě Tomáš Pešek hodní fakt, že souběžně s novými vyššími cíli jsou v nařízení uvedeny i nástroje, které mají podpořit poptávku po recyklovaných materiálech. V nařízení jsou totiž stanoveny povinné minimální úrovně recyklovaného obsahu u průmyslových baterií, SLI baterií a baterií elektrických vozidel. To znamená, že podle nových pravidel bude muset být v nových bateriích znovu použito minimálně 16 % kobaltu, 85 % olova, 6 % lithia a 6 % niklu vytěžených z výrobního a spotřebitelského odpadu.

Výrobci navíc budou muset k bateriím přiložit informace o recyklovaném obsahu. Do roku 2025 je navíc vytyčen cíl recyklační účinnosti na 80 % u nikl-kadmiových baterií a na 50 % u dalších odpadních baterií.

Dále se v nové legislativě stanovují cíle pro využití lithia z odpadních baterií. Do roku 2027 by mělo být z odpadních baterií využito 50 % lithia a do konce roku 2031 celkem 80 %. Ovšem v závislosti na vývoji trhu a technologií či dostupnosti lithia bude možné uvedené hodnoty změnit prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Na změny je potřeba reagovat

"REMA Battery se na tyto změny aktivně připravuje. Na počátku letošního roku spustila nový školní vzdělávací program, testuje nové způsoby zpětného odběru a ve spolupráci se zpracovateli pracuje na optimalizaci procesu recyklace směrem k získávání kovů pro opětovné použití. Krom toho REMA Battery rozvíjí projekt repase a opětovného použití akumulátorů a baterií," dodává Tomáš Pešek.

Zdroj: Průmyslová ekologie
Foto: Istockphoto.com

Zpět na aktuality