V loňském roce jsme vysbírali 579 tun odpadních baterií a akumulátorů

Jejich recyklací jsme v rámci našeho kolektivního systému uspořili tolik elektrické energie, kolik běžná domácnost spotřebuje za třicet let.

16. 05. 2024

Za loňský rok náš kolektivní systém vysbíral 579 tun vysloužilých přenosných baterií a akumulátorů. To představuje 65,6 % hmotnosti baterií uvedených na trh. Výrazně jsme překonali povinnou míru zpětného odběru, kterou stanovuje česká legislativa. Míra recyklační účinnosti přitom dosáhla 82 %. Recyklací odpadních baterií a akumulátorů nejenže šetříme elektrickou energii a snižujeme emise CO2, ale zejména chráníme cenné přírodní zdroje.

V REMA Battery opět hlásíme výborné výsledky naší činnosti. V loňském roce odevzdali Češi prostřednictvím naší sběrné sítě 579 tun přenosných baterií a akumulátorů. Díky tomu byla snížena produkce CO2 o 91 tun, ušetřeno 107 tisíc litrů vody a 361 GJ elektrické energie. Pro představu, ušetřené množství vody by jednomu obyvateli Česka při průměrné denní spotřebě vydrželo zhruba 3 roky a 3 měsíce. Množství uspořené energie pak představuje zhruba 100 MWh, což by pokrylo průměrnou roční spotřebu elektrické energie české domácností po dobu třiceti let.

„Skvělých výsledků jsme dosáhli díky pečlivě budované a stále se rozšiřující síti sběrných míst a samozřejmě díky zodpovědným občanům, kterým není lhostejné, kde staré baterie a akumulátory končí. Jsme rádi, že občané nevyhodí baterie do koše, ale zodpovědně je odevzdávají k recyklaci a šetří tak přírodní zdroje,“ říká Tomáš Pešek, jednatel REMA Battery.

O kvalitě nastavení naší sběrné sítě svědčí i míra zpětného odběru, což je poměr mezi hmotností zpětně odebraných přenosných baterií a akumulátorů a hmotností přenosných baterií a akumulátorů uvedených na trh. V roce 2023 tato míra překročila 65 %. V REMA Battery společně se zpracovateli odpadních baterií rovněž usilujeme o co největší míru využití vysloužilých přenosných baterií a akumulátorů. Díky tomu bylo v loňském roce materiálově využito 82 % hmotnosti baterií. „Společnosti REMA Battery se také v roce 2023 podařilo zopakovat vynikající výsledky minulých let a překročit zákonem stanovené minimální limity zpětného odběru a míry využití,“ dodává Tomáš Pešek.Šetřit cenné přírodní zdroje pomůže i nová evropská legislativa

Nová pravidla týkající se celého životního cyklu baterií, od jejich designu přes výrobu až po opětovné využití a nakládání s těmi použitými, zavádí nové nařízení o bateriích, které v červenci 2023 přijala Rada Evropské unie. Nařízení zavádí například přísnější cíle pro sběr odpadních přenosných baterií nebo povinný minimální obsah recyklovaných materiálů v nově vyráběných bateriích. „Krom toho budou nové baterie muset být vybaveny takzvaným bateriovým pasem, který bude obsahovat informace o složení a konstrukci baterie, což usnadní jejich budoucí recyklaci,“ popisuje Tomáš Pešek.

Významným bodem nové legislativy jsou rovněž cíle pro využití lithia z odpadních baterií. V souvislosti s rozvojem elektromobility se u lithiových baterií očekává významný nárůst produkce. Tyto baterie také postupně nahrazují tradiční olověné akumulátory a stávají se nedílnou součástí naší ekonomiky. Jejich zvýšená spotřeba s sebou samozřejmě přinese i rostoucí produkci odpadních baterií. Do roku 2027 by tak mělo být z odpadních lithiových baterií využito 50 procent lithia a do konce roku 2031 celkem 80 procent. To bude představovat výraznou úsporu cenných přírodních zdrojů, energie a vody.

Foto: istockphoto.com

Zpět na aktuality